Τα πάντα σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό της Προστασίας Προσωπικών Δεομένων.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25/5/2018. Με τον νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε…

Continue Reading Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων