You are currently viewing Τι περιέχει ο λογαριασμός ρεύματος

Τι περιέχει ο λογαριασμός ρεύματος

 • Post author:
 • Post category:ΗΡΩΝ

Τι περιέχει ο λογαριασμός ρεύματος; Ανεξάρτητα από ποιον πάροχο έχετε, τα τμήματα του λογαριασμού είναι τα ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι η δομή στον λογαριασμό και το ύψος των χρεώσεων στην κατανάλωση ρεύματος. 

Δείτε τα οικομικότερα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας εδώ

Ένας λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας περιέχει τα παρακάτω:

Τι περιέχει ο λογαριασμός ρεύματος : Γενικά

Είναι οι βασικές χρεώσεις όπου ο καταναλωτής βρίσκει στον λογαριασμό του. Τι περιέχει ο λογάριασμός ρεύματος σε αυτό το τμήμα;

 • Στοιχεία Λογαριασμόυ

  • Στο λογαριασμό αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη, του ακινήτου, της παροχής και της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται ο λογαριασμός.
 • Ενδείξεις Μετρητή

  • Ο πίνακας παρουσιάζει τις ενδείξεις και τα στοιχεία του μετρητή της παροχής σας, μαζί με κάποια στατιστικά κατανάλωσης της παροχής βάσει ιστορικών καταναλώσεων.
 • Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος

  • Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες του Προμηθευτή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του ρεύματος που καταναλώνεται στα νοικοκυριά ή τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
 • Μείγμα Καυσίμου

  • Το Μείγμα Καυσίμου περιλαμβάνει τα ποσοστά των καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ,την οποία κατανάλωσαν οι πελάτες όλης της χώρας (ηπειρωτική χώρα και νησιά) κατά το τελευταίο 12μηνο. Η συγκεκριμένη διαδικασία της ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό Μίγμα Καυσίμου, προβλέπεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (2003/54/ΕΚ, 2009/72/ΕΚ) και των προβλεπομένων στην Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3426/2005, αρθρ. 17), σχετικά με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες.

Τι περιέχει ο λογαριασμός ρεύματος :  Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν όλους τους καταναλωτές, εφόσον κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, δηλ.: το Δίκτυο Μεταφοράς, το Δίκτυο Διανομής, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – ΥΚΩ και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων – ΕΤΜΕΑΡ. Οι παραπάνω χρεώσεις εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ), και είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Μπορείτε να δείτε το κόστος των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων στη σελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.  Τι περιέχει ο λογάριασμός ρεύματος σε αυτό το τμήμα;

 • Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

  • Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς). Το Δίκτυο αυτό μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση, μέσω των πυλώνων, από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής, υπό Μέση και Χαμηλή Τάση, να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης). Ο ΑΔΜΗΕ, ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Τύπος υπολογισμού χρέωσης λογαριασμού: [kVAx Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)] + [kWhx ΜΜΧ(€/kWh)] Αναλυτικά: ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση kWh: Κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί kVA: Συμφωνημένη Ισχύς (είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος).
 • Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

  • Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει κατανάλωσης). Ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ακινήτων. Τύπος υπολογισμού: [kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)]+ kWh x ΜΜΧ(€/kWh)/συνφ Αναλυτικά: ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση kWh: Κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί kVA: Συμφωνημένη Ισχύς ( η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος ) συνφ: Συντελεστής ισχύος (υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας). Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)
 • Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ)

  • Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07κσι ΦΕΚ Β’ 1614/10), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό “Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο” (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης και δ) προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, όπως εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κ.ά. Τύπος υπολογισμού: kWhxΜοναδιαία χρέωση (€/kWh)
 • Ειδικό Τέλος για Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

  • Tο ΕΤΜΕΑΡ προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων των καταναλωτών στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων, μέσω της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΤΜΕΑΡ xkWh
 • Λοιπές Χρεώσεις

  • Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς (Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ κ.λπ.).

Τι περιέχει ο λογαριασμός ρεύματος : Συμπληρωματικές Χρεώσεις - Πιστώσεις

Ακολουθεί μία αναλυτική παρουσίαση των συμπληρωματικών χρεώσεων, τελών και φόρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τι περιέχει ο λογάριασμός ρεύματος σε αυτό το τμήμα;

 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

  • Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και να τον αποδίδει στο Ελληνικό δημόσιο. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της πραγματικής κατανάλωσης και υπόκειται σε Φ.Π.Α. Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΦΚ xkWh
 • Ειδικό Τέλος 5‰ Ν. 2093/92 (ΔΕΤΕ)

  • Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος Το Ειδικό Τέλος 5‰ του Ν. 2093/92 υπό τον τίτλο «Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ)». Το ΔΕΤΕ υπολογίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος, προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Τύπος υπολογισμού: αξία ρεύματος – αξία ΑΠΕ + αξία ΕΦΚ x 0,005
 • Ποινή Πρόωρης Αποχώρησης

  • Εκπίπτει σε περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει πριν λήξει η σύμβαση προμήθειας.
 • Τόκοι Υπερημερίας

  • Επιβάλλονται, σύμφωνα με τη Τράπεζα της Ελλάδος, στις περιπτώσεις καθυστέρησης εξόφλησης του λογαριασμού.
 

Τι περιέχει ο λογαριασμός ρεύματος : Χρεώσεις Υπερ Τρίτων

Είναι οι υποχρεωτικές χρεώσεις που βρίσκει ο καταναλωτής στον λογαριασμό του υπέρ τρίτων. Τι περιέχει ο λογάριασμός ρεύματος σε αυτό το τμήμα;

 • Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

  • Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όλοι οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς ρεύματος, την αξία των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), του Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα οποία στη συνέχεια αποδίδουν στους αρμόδιους δήμους. Η χρέωση των σχετικών τελών και φόρων γίνεται απολύτως σύμφωνα με τα δεδομένα που βεβαιώνονται επισήμως από τον εκάστοτε αρμόδιο δήμο και κοινοποιούνται στους Προμηθευτές από το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Για οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με την επιφάνεια ή τους συντελεστές των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ, θα πρέπει να απευθύνεστε στον δήμο που ανήκει το ακίνητο. Για ΔΤ, ΔΦ : (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) /365 ημέρες Για ΤΑΠ : (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) /365 ημέρες
 • Εργασίες ΔΕΔΔΗΕ

  • Περιλαμβάνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες που εκτελούνται από το Διαχειριστή Δικτύου για λογαριασμό των καταναλωτών, όπως αντικατάσταση ασφαλειών, σφραγίδων, κλπ. Υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
 • Τέλος υπέρ ΕΡΤ

  • Το ανταποδοτικό τέλος για τη Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία – ΕΡΤ (Ν.4324/29.04.15) Σύμφωνα με τον υπόψη Νόμο όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο, στην οποία αυτός αναφέρεται.
 • Απαλλάσσονται από τα ποσά υπέρ ΕΡΤ:

  • 1. Οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών 2. Το Ελληνικό Δημόσιο 3. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 4. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5. Οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία 6. Οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες 7. Οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως.